1. Kinderen horen hun vader en moeder te gehoorzamen, zodat het goed met hen (de kinderen) gaat, en dat ze een lang leven mogen hebben op de aarde.
2. Vaders horen niet opvliegend te zijn, maar hun kinderen op te voeden en aan te sporen in de leer van God en dus Jezus.
3. Dienstknechten horen hun baas te gehoorzamen, en hun werk echt goed te doen. Niet alleen zodat het er op lijkt dat ze werk verrichten, maar echt met hun hele hart, als knechten van Jezus.
4. Bazen moeten hetzelfde terug doen, zonder te dreigen. Ook zij hebben immers een Heer in de hemel, die geen onderscheid maakt op basis van positie.
5. We worden geroepen om de hele wapenuitrusting van God aan te doen zodat we tegen de listen van de duivel kunnen. We vechten immers niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en duistere spirituele machten. Zie de lijst aan het eind van deze post.
6. Paulus bad op elk moment van de dag voor de heiligen in Efeze, en voor zichzelf, opdat hij altijd het Woord van God met vrijmoedigheid mocht spreken om het Evangelie bekend te maken. Ik denk dat dit een zeer goed voorbeeld is voor ons, de Christenen van vandaag.

Dit zijn alle onderdelen van de wapenuitrusting van God, waarmee we ons kunnen verdedigen tegen de duivel:
  • De riem van de waarheid.
  • Het borstwapen van de gerechtigheid.
  • De laarzen van het Evangelie.
  • Het schild van het geloof.
  • De helm van de verlossing (zaligheid).
  • Het zwaard van de Geest, welke het Woord van God is.

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het woord van God!