1. We kunnen troost vinden in Christus en de liefde. We kunnen gemeenschap vinden in de Heilige Geest.
2. We moeten niet ruziën of alleen aan onszelf denken, maar we moeten voor anderen zorgen in nederigheid. Dan doen we zoals Jezus deed.
3. Jezus heeft zijn Goddelijkheid afgedaan om tijdelijk bij ons als een mens te kunnen zijn. Hij heeft zichzelf laten vernederen en heeft zijn dood aan het kruis gehoorzaamd om voor onze zonden te boeten.
4. Nu is Jezus opgestaan en heeft God hem een Naam gegeven die boven alle naam is. Zodat, op een gegeven moment, iedereen die zijn naam hoort zal buigen en zeggen dat hij de Christus is, de heerlijkheid van God de Vader.
5. We moeten altijd gehoorzaam zijn en DOEN wat Jezus zegt. Niet alleen als iemand kijkt, maar juist wanneer we denken dat niemand ons ziet. Dan zullen we schijnen als een licht in de duisternis, in het midden van een duistere en kromme generatie.
6. Paulus roept ons om niet te zoeken naar onze eigen rijkdom, maar naar de rijkdommen van Jezus.
7. Epafroditus, een medestrijder in het geloof, was de dood nabij geweest omdat hij het Evangelie verspreidde. Gelukkig had God hem genezen en zo Paulus een groot verdriet bespaard. Nu kon Paulus hem naar de Filippenzen sturen om hen bij te staan. Ik denk dat Epafroditus een goed voorbeeld is voor ons, de Christenen van vandaag.

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het woord van God!