1. We moeten oppassen voor mensen die iets anders dan het Evangelie prediken. Bijvoorbeeld dat jongetjes nog steeds besneden moeten worden. Dit mag natuurlijk wel, maar het is niet van belang bij onze redding.
2. Paulus, voordat Jezus aan hem verscheen, vervolgde Christenen naar de rechtvaardigheid van de (oude) wet. Hij was misleid en dacht dat hij dit moest doen voor God, en dat dit rechtvaardig was.
3. Nu weet hij niet op werken en menselijke rechtvaardigheid te vertrouwen, maar op Jezus en zijn perfecte rechtvaardigheid en kennis. Alleen door op Hem te vertrouwen kunnen we het eeuwig leven krijgen en volmaakt zijn.
4. Iedereen die niet in alles, volledig en dus 100% vertrouwt op Jezus, en niet wandelt zoals Hij ons leert is in feite een vijand van het kruis.
5. Wanneer Jezus komt zal hij onze zondige lichamen veranderen om zoals die van Hem te zijn, een heerlijk vooruitzicht.

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het woord van God!