1. We worden geroepen om stevig te staan in Jezus, en ons altijd in hem te verblijden want hij komt snel. Paulus herhaalt het zelfs! “Wederom zeg ik: Verblijdt u.”
2. We moeten niet bezorgd zijn. We moeten alles waar we mee lopen bij God neer leggen door te bidden en hij ZAL geven.
3. Wees alleen maar bezig met alles wat eerlijk, rechtvaardig, rein, lieflijk en dus lof verdient. Dan zal de vrede van God bij ons zijn.
4. Paulus kende vernedering, maar ook overvloed. Honger, maar ook verzadiging. Door alle tegenslagen en overwinningen heen gaf Jezus hem kracht.
5. Streef niet naar materiële gaven, maar streef om het goede te doen.
6. Als we vrijgevig zijn, zullen we rijkelijk en in heerlijkheid beloond worden door onze Hemelse Vader.

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het woord van God!