1. We hebben de Geest ontvangen door de prediking van het geloof, niet als gevolg van de werken van de wet. Met de kennis van deze waarheid moeten we dan niet denken dat we opeens volmaakt kunnen worden door het vlees, in plaats van de Geest.
2. De Galaten waren dus goed begonnen in de Geest en het geloof, maar ze waren deze dingen aan het vervangen voor het idee dat we onszelf kunnen behouden door goede werken van de wet.
3. Paulus schrijft: ‘Is alles wat jullie hebben doorstaan dan voor niks geweest? Hij Die jullie de Geest schenkt, doet Hij dit als gevolg van de werken van de wet, of door geloof en door het prediken van het geloof?’
4. Abraham heeft geloofd in God, en het is hem gerekend voor rechtvaardigheid. Wij dan die op dezelfde manier geloven zijn kinderen van Abraham, en worden mét hem gezegend.
5. De Scriptie zag van tevoren dat God heidenen uit geloof rechtvaardigt, en heeft van tevoren het evangelie aan Abraham verkondigd: “In u zullen alle volken gezegend worden.”
6. Iedereen die het verwacht van de werken van de wet zijn onder een vloek, want er staat geschreven: “Vervloekt is ieder die zich niet houdt aan alles, wat geschreven is in het boek van de wet, om dat te doen.”
7. Dat niemand door de werken van de wet gerechtvaardigd wordt voor God is duidelijk, want de rechtvaardige zal uit geloof leven. Bij de wet gaat het niet om het leven uit geloof, maar om het leven door het doen van de wet.
8. Jezus Christus heeft ons echter vrijgekocht van die vloek, door voor ons zelf een vloek te worden! (Hallelujah!) Want er staat geschreven: “Vervloekt is ieder die aan het hout hangt.”
9. Op deze manier is de zegen van Abraham ons toe gekomen in Jezus, opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof.

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!