BijbelNotities

Galaten 4 – Deel 2

1. Ondanks dat Paulus zwak was in het vlees toen hij voor het eerst in Galatië kwam, ontvingen ze hem alsof hij een engel van God was. En de verzoeking die in zijn vlees was hebben ze niet geminacht of verafschuwd. Toen ze nét christenen geworden waren zouden ze echt alles voor hem gedaan hebben.
2. Ze zien hem nu echter als een vijand omdat hij de waarheid vertelt. Ze worden beïnvloed door mensen die de gemeente van de waarheid en van Paulus afgescheiden willen hebben. Zelfs al doen deze mensen alsof ze het beste met de gemeente voorhebben, ze doen het om er zelf beter van te worden en om hen slaven te maken van hun legalisme.
3. Het is goed om altijd ijverig te zijn om het goede te doen, ook wanneer we denken dat niemand kijkt. Niet omdat we door onze werken gerechtvaardigd of gered worden, maar omdat Christus in ons leeft!
4. Paulus zegt: ‘Ik zal weer zijn als iemand die worstelt om een kind (de gemeente) te baren, totdat Christus weer in jullie leeft.’ Paulus wou dat hij bij hen was en dat hij niet zulke harde woorden tegen hen hoefde te gebruiken, maar het is wel nodig want hij maakt zich zorgen over hen.
5. Hij zegt: Als jullie dan terug willen naar de wet, horen jullie dan niet wat de wet zegt? Er staat geschreven dat Abraham twee zonen had: één uit de slaaf door het vlees en één uit de vrije door de belofte van God.
6. Deze dingen hebben een diepere betekenis. Deze twee kinderen zijn als de twee verbonden. Één kind is van de berg Sina, namelijk Agar, en is als slavernij onder de wet, zoals het Jeruzalem van nu. Het andere kind is als het Jeruzalem van boven en van de vrijheid, namelijk Izak.
7. Wij zijn net als Izak kinderen van de belofte. Er zijn veel meer kinderen geboren van de eenzame dan van de getrouwde. En de kinderen van het vlees zullen de kinderen die door de Geest geboren zijn vervolgen, net als vroeger.
8. Maar wat zegt de Scriptie? Werp uit de slaaf en haar zoon, want de zoon van de slaaf zal geen erfenis hebben met de zoon van de vrije. En wij zijn geen kinderen van de slaaf, maar van de vrije.

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!

« »

© 2019 BijbelNotities.