1. Wij zijn tot vrijheid geroepen, maar we moeten deze vrijheid niet gebruiken als een kans voor het vlees of om elkaar dwars te zitten. We moeten elkaar in liefde dienen, want de hele wet wordt hierdoor vervuld; “Gij zult uw naaste liefhebben, gelijk uzelven.”
2. Wandel door de Geest en niet door het vlees, want de begeertes van het vlees en die van de Geest staan elkaar tegen. Als we dan door de Geest geleid worden zijn we niet onder de wet.
3. De werken van het vlees zijn als volgt: overspel, hoererij, onreinheid, seksuele verleiding, afgoderij, gemene hatelijkheid, vijandschap, jaloezie, drift, ruzie maken, verdeeldheid zaaien, afwijken van de goede leer, nijd, moord, dronkenschap, brasserijen, enzovoort.
4. Ieder die de werken van het vlees heeft zal het Koninkrijk van God niet ingaan.
5. De vrucht van de Geest is liefde, vrede, verdraagzaamheid, medeleven, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en matigheid. Tegen deze dingen is er geen wet.
6. De mensen die van Christus zijn hebben het vlees gekruisigd, mét de dingen die het vlees liefheeft en lusten daarvan. Als wij door de Geest leven, laat ons dan ook door de Geest wandelen.
7. Laat ons geen zoekers zijn van zelfingenomen eer; elkaar uitdagend en jaloers zijnde op elkaar.

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!