1. Als er iemand is die dreigt te verdrinken in zonde, is het goed om diegene in zachtmoedigheid tot herstel te brengen. Terwijl wij zo’n iemand dan aan het helpen zijn moeten we wel goed op onszelf passen en zorgen dat wij niet ook de fout in gaan.
2. We kunnen de wet van Christus vervullen door elkaars lasten te dragen. Als we dat niet doen omdat wij denken dat we zoveel beter zijn dan een ander, moeten we eerst maar eens naar onze eigen werken kijken. We zijn geen van allen perfect en we komen allemaal te kort, er is dus genoeg om te verbeteren bij onszelf.
3. Als er iemand onderwezen wordt in het Woord, is het goed om de persoon die onderwijst deel te laten nemen in alle goede dingen. (Wat hiermee bedoeld wordt is vaag. Het kan bijvoorbeeld geld zijn, het kan voedsel zijn, het kan gezelschap zijn en het kan onderdak zijn. Het is in ieder geval goed om iets terug te geven/doen voor de kennis die aan ons overgedragen wordt.)
4. God laat niet met zich spotten. Wat de mens zaait zal hij ook oogsten. Als hij in zijn eigen vlees zaait, zal hij uit het vlees corruptie oogsten. Als hij in de Geest zaait, zal hij uit de Geest het eeuwige leven oogsten.
5. Laat ons niet verslappen in goed te doen voor iedereen (maar vooral voor de mede-gelovigen) terwijl wij hier nog de tijd voor hebben. Want als de tijd rijp is zullen wij oogsten.
6. Paulus schrijft: Let op! Er zijn mensen die hunzelf er goed willen laten uitzien door jullie er van te overtuigen dat jullie besneden moeten worden, hopend dat zij niet vervolgd worden vanwege het kruis van Christus. Want zij die besneden zijn houden zich niet eens aan de wet, maar ze willen wel dat jullie besneden worden zodat zij in uw vlees roem kunnen dragen.
7. Paulus zal niet roemen, behalve in het kruis van onze Here Jezus Christus, door welke de wereld tot ons gekruisigd is, en wij tot de wereld. Want in Jezus betekent besnijdenis en onbesnijdenis niets, maar of iemand door Hem een nieuwe schepping is geworden.
8. Voor iedereen die naar deze regel leeft; Vrede en genade kome over hem, en over het Israël van God. Paulus vraagt verder of niemand hem lastig wil vallen, want hij draagt de littekens van Jezus in zijn lichaam. “De genade van onzen Here Jezus Christus zij met uw geest, broeders! Amen.”

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!