1. God heeft in de oudheid op vele manieren tot onze voorvaderen gesproken door de profeten, en in deze laatste dagen heeft Hij tot ons gesproken door Zijn Zoon. Hij heeft alles aan Jezus gegeven, en Hij heeft de wereld door Hem gemaakt. Hij straalt met de heerlijkheid van God en uit alles laat Hij blijken dat Hij God is.
2. Jezus draagt alle dingen door het woord van zijn kracht, en nu Hij Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden zit Hij aan de rechter hand van God in de hemel. Hij is zoveel belangrijker en hoger dan de engelen, en dit blijkt uit het feit dat God Hem de hoogste Naam gegeven heeft.
3. Er wordt erg duidelijk gemaakt dat Jezus ontelbaar keer hoger is dan de engelen. God heeft namelijk nooit tegen één van de engelen gezegd dat één van hen Zijn Zoon is, of dat Hij één van hen uit de dood opgewekt heeft, of dat God door hen de wereld gemaakt heeft, of dat Hij hun vijanden als een voetenbank zal maken voor hun voeten.
4. Dit alles heeft Hij wel van Jezus gezegd, en God heeft zelfs gezegd dat alle engelen Jezus aanbidden. Engelen zijn ‘gedienstige geesten’, die uitgezonden worden voor degenen die de zaligheid beërven zullen.
5. God spreekt Jezus aan met God, en verheerlijkt Hem door dingen op deze manier tegen Hem te zeggen: ‘Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid.’
6. De koninklijke staf van het koninkrijk van Jezus is rechtvaardigheid. God heeft Jezus vreugde gegeven boven alle anderen omdat hij rechtvaardigheid lief heeft gehad en onrechtvaardigheid gehaat heeft. Jezus heeft in het begin de aarde gegrond, en ook de hemelen zijn gemaakt door Zijn handen.
7. De hemel en aarde zullen vergaan, ze zullen als een kleed verouderen, als een dekkleed zal Jezus ze ineenrollen en ze zullen veranderd worden. Jezus echter is eeuwig en blijft voor altijd Dezelfde.

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!