1. Het geloof is de ondergrond voor de dingen waarop wij hopen en het bewijs van de dingen die we niet zien. Door te geloven hebben de ouden ook het bewijs gekregen van wat zij geloofden.
2. Door te geloven, weten wij dat de wereld door het woord van God tot stand is gebracht. Hij heeft het zichtbare gemaakt uit het onzichtbare.
3. Door het geloof heeft Abel een beter offer gebracht dan Kaïn. Hierdoor zag God dat hij rechtvaardig was, en accepteerde Hij zijn offer. Hierdoor spreekt Abel nog, zelfs nadat hij gestorven is.
4. Door het geloof is Henoch weggenomen zodat hij niet stierf, en werd hij niet meer gevonden, want God had hem weggenomen omdat hij naar Gods zin was. Zonder geloof is het onmogelijk om Hem tevreden te stellen. Wie tot God komt, moet geloven dat Hij bestaat en dat Hij mensen beloont die Hem ernstig zoeken.
5. Door het geloof heeft Noach, nadat hij van God gehoord had over iets wat hij nog niet kon zien, gehoorzaamd aan God en heeft hij de ark volgens Zijn wil toebereid. Daardoor waren hij en zijn gezin behouden, en de rest van de wereld niet. Zo heeft hij gerechtigheid gekregen die verkregen wordt door geloof.
6. Door het geloof heeft Abraham gehoorzaamd aan God om te vertrekken naar een onbekende plaats, welke hij van God als erfenis zou krijgen. Door hetzelfde geloof is hij in dat land gebleven, waar hij in tenten woonde met Isaak en Jakob, de mede-erfgenamen van diezelfde belofte. Hij verwachte namelijk de stad waarvan God de grondlegger, ontwerper en bouwmeester is.
7. Door het geloof is Sara, terwijl zij eigenlijk te oud hiervoor geworden was, moeder geworden uit één man van een menigte gelijk aan de hoeveelheid sterren in de hemel en de hoeveelheid zandkorrels aan de oever van de zee, welke ontelbaar zijn. God had het haar namelijk beloofd.
8. In dat geloof zijn Abraham, zijn mede-erfgenamen, en Sara gestorven, terwijl zij de belofte hadden gekregen van een nieuw land waar zij naartoe konden, maar dit op aarde nooit gekregen hadden. Zij geloofden echter wel dat het hun gegeven zou worden, en door dit geloof kunnen zij nu uitkijken naar een hemels land om het hun ware thuis te noemen. Door dit geloof is God niet beschaamd om hun God genoemd te worden.
9. De wereld waarin wij nu leven is niet ons thuis. Ons thuis en onze schatten liggen in de hemel. God heeft het ons beloofd, dus als we geloven zullen we het ook zeker krijgen.

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!