1. Door het geloof heeft Abraham, toen hij verzocht werd, zijn enige zoon Isaak als een offer gebracht. Ook al was hem beloofd dat door Isaak de mensen die na hem zouden komen van hem zouden spreken, en al geloofde hij wel dat God Isaak uit de dood kon opwekken, toch was hij bereid om de verschrikkelijke taak van het opofferen van zijn zoon te volbrengen. Omdat God dit geloof zag, heeft Hij Isaak van de dood gered, en Abraham gestopt voordat hij hem kon offeren.
2. Door het geloof heeft Isaak aan Jakob en Esau zijn zegen gegeven, ook voor de toekomst. En door dit geloof heeft Jakob bij zijn dood zijn zegen gegeven aan de zonen van Jozef, en heeft hij God aanbeden terwijl hij leunde op zijn staf.
3. Door het geloof heeft Jozef gezegd dat de Israëlieten uit Egypte zouden wegtrekken.
Hij was hier zo zeker van dat hij hen liet beloven dat zij zijn botten zouden meenemen uit Egypte.
4. Door het geloof is Mozes na zijn geboorte drie maanden door zijn ouders verborgen gehouden, omdat zij zagen dat hij een mooi kind was. Zij waren niet bang voor het bevel van de koning.
5. Door het geloof heeft Mozes geweigerd om als een zoon van de Farao’s dochter door te gaan, maar wilde hij liever met het volk van God kwaad verdragen dan tijdelijk van de zonde te genieten. Ook vond hij de beledigingen over zijn geloof in Christus een grotere rijkdom dan de schatten van Egypte. Hij verwachtte namelijk de beloning.
6. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten en was hij niet bang voor de koning. Hij hield zich namelijk vast aan het geloof dat God hem zou beschermen. Door het geloof heeft hij het paascha gehouden, en door het geloof heeft hij het bloed van een lam op de deurpost gesmeerd, en laten smeren. Zo zijn duizenden eerstgeborenen behouden.
7. Door het geloof zijn zij door de Rode Zee gegaan alsof ze over land liepen. Toen de Egyptenaars dit ook probeerden, werden zij verzwolgen.
8. Door het geloof zijn de muren van Jericho neergestort, nadat het volk er zeven dagen lang omheen getrokken was. Door ditzelfde geloof is de hoer Rachab niet samen met de ongehoorzamen omgekomen, omdat zij de spionnen met vrede had opgenomen.
9. Door het geloof zijn koninkrijken omgegooid, is gerechtigheid geoefend, zijn muilen van leeuwen dichtgesnoerd, is vuur gedoofd, zijn er mensen aan zwaarden ontkomen, hebben er in zwakheid kracht gekregen, hebben vrouwen hun doden uit de dood teruggekregen en heeft het vijandige legers doen terugdeinzen.
10. Anderen hebben zich laten martelen en hebben ze geselslagen verduurd, en daar bovenop ook nog boeien en gevangenschap. Ze zijn gestenigd, zwaar op de proef gesteld, doormidden gezaagd, aan het zwaard gestorven. Er hebben er rondgelopen in schapenvachten en geitenvellen, onder honger, verdrukking en mishandeling.
11. De wereld was deze mensen niet waardig. Ze hebben rondgedoold door woestijnen, bergen, spelonken en grotten. Al deze mensen hebben terwijl zij leefden het beloofde niet gekregen, omdat God iets beter met ons voor had, en omdat Hij niet wilde dat zij zonder ons de volmaaktheid zouden bereiken.

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!