1. We hebben zo’n grote menigte van getuigen om ons heen liggen, laten wij daarom alle last en zonde afleggen. Laten we lijdzaam de wedstrijd voltooien die voor ons ligt, en dit terwijl we altijd naar de overste Leider en Volbrenger van ons geloof blijven kijken, namelijk Jezus.
2. Jezus heeft het kruis en de spot, de tegensprekers en de schande verdragen voor de vreugde die hem voorgesteld was, en nu zit Hij aan de rechterhand van de troon van God. We moeten aan hem denken, die zoveel heeft doorstaan, zodat we niet verzwakt of onverschillig worden.
3. De auteur schrijft aan de ontvangers van deze brief dat zij nog niet gestreden hebben tegen de zonde ten bloede toe. Dit heeft Jezus wel gedaan, en zij waren de aansporing van God vergeten, namelijk:
4. ‘Mijn zoon, neem de marteling en het lijden van de Here niet voor lief, en verslap niet als u door Hem bestraft word. Want wie Hij liefheeft, disciplineert Hij, en Hij straft iedere zoon die Hij aanneemt.’
5. Als wij geen deel uitmaken van de disciplinering van God, die iedere zoon van God ondergaan heeft, zijn wij geen zonen, maar bastaards. De disciplinering van onze vaders naar het vlees hebben wij ook ondergaan, en we zagen naar hen op. Dan kunnen we ons ook onderwerpen aan de Vader der geesten, en leven.
6. Onze vaders naar het vlees hebben ons wel een tijdje gedisciplineerd naar hun goeddunken, maar onze Vader in de hemel doet het voor onze eigen bestwil, opdat wij deel mogen krijgen aan Zijn heiligheid.
7. Alle bestraffing die we nu ondergaan lijkt geen schijntje vreugde te brengen, en in plaats daarvan verdriet. Echter zal het ons later vreedzame vruchten van de gerechtigheid brengen.
8. We moeten de slappe handen opheffen en de knikkende knieën strekken, en we moeten rechte paden maken voor onze voeten, zodat hetgeen wat kreupel is niet verdraaid wordt, maar genezen kan worden.
9. We moeten vrede najagen met iedereen, en we moeten ook jagen naar de heiliging, want zonder deze zal niemand de Here zien. Dit moeten wij doen terwijl we er voor uitkijken dat er niemand achteruit gaat op de genade van God, en dat er geen verbittering en verwarring ontstaat. Daardoor kunnen er namelijk velen ontreinigd worden.

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!