1. We moeten geen hoereerders of onkerkelijke mensen zijn. Ezau was dit wel, want hij had zijn eerstgeboorterecht verkocht voor één keer eten. Toen hij later toch de zegen hiervan wilde erven, werd het hem dit afgewezen. Ook al zocht hij al huilende berouw, hij vond het niet.
2. Toen Israël bij de berg Sinai kwam was er duisternis en mochten zij niet op de berg komen, met als straf de dood als dit toch gedaan werd. Er was rook, bliksem, aardbevingen, storm, en bazuingeschal. Het was een ongelooflijk en angstaanjagend verschijnsel. God sprak toen tot hen, maar het volk smeekte dat er niet verder gesproken zou worden want zij waren bang. Zelfs Mozes beefde.
3. Wij zijn echter in een andere plaats. Wij mogen tot de berg Sion komen, en tot de stad van God, het hemelse Jeruzalem, en tot tienduizendtallen engelen. Tot de bijeenkomst en gemeente van de eerstgeborenen die ingeschreven zijn in de hemel. En tot God, en tot de geesten van de rechtvaardigen die de voltooing bereikt hebben. En als laatste, we mogen tot Jezus komen.
4. We moeten oppassen dat we Hem Die spreekt niet verwerpen, want net als de Israëlieten die Hem weigerden toen Hij tot hen sprak op aarde, niet aan Hem ontkomen zijn, zal er ook niemand ontkomen als Hij vanuit de hemel zal spreken.
5. Toen Hij tot de Israëlieten sprak bewoog Hij de aarde met Zijn stem. Hij heeft nu verkondigd dat Hij nog één keer niet alleen de aarde zal bewegen, maar nu ook de hemel.
6. Het feit dat Hij spreekt over nog één keer, wijst er op dat de wankelbare dingen van deze wereld zullen vergaan, en dat de dingen die onwankelbaar zijn behouden zullen worden.
7. We zullen dus een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen. Laten wij daarom de genade vast houden, door welke wij God mogen dienen naar Zijn welbehagen, met eerbied en met godvruchtigheid. Want onze God is een verterend vuur.

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!