1. De broederlijke liefde moet in stand gehouden worden. We moeten herbergzaam zijn, want hierdoor hebben sommigen engelen geherbergd zonder dat zij het wisten. We moeten de gevangenen en slecht behandelden in Christus gedenken alsof we zelf gevangen waren en slecht behandeld werden.
2. Het huwelijk moet puur blijven en het huwelijksbed onbevlekt. Hoereerders en overspelers zullen beoordeeld worden door God. We moeten zonder geldgierigheid wandelen, en genoegen nemen met wat we hebben.
3. God heeft gezegd: ‘Ik zal u niet laten bezwijken, en Ik zal u niet verlaten.’ We kunnen hierdoor vrijmoedig zeggen dat De Here onze helper is, en dat we niet bang hoeven te zijn voor wat mensen ons aan kunnen doen.
4. We moeten aan onze voorgangers denken die tot ons Het Woord van God hebben gesproken. We moeten hun geloof navolgen en hun laten zien dat hun wandel nuttig is geweest.
5. Jezus Christus zal altijd dezelfde blijven. Alles wat afwijkt van wat we van Hem gehoord hebben moeten we verwerpen en niet mee bezig zijn.
6. Het hart wordt versterkt door genade, en niet door rituelen. In Jesus is alles waarvan het oude verbond een schaduw was volbracht. Net als de lichamen van de dieren waar het bloed om te offeren vandaan kwam, verbrand werden buiten de poort, heeft Jesus buiten de poort geleden, om er voor te zorgen dat Zijn bloed ons zou heiligen.
7. Laten wij dan buiten de poorten van veiligheid gaan om Zijn Naam te spreken, als een offer van lof. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende stad in de hemel.
8. We moeten de liefdadigheid en mededeelzaamheid niet vergeten. Want dit zijn offers die God fijn vind. We moeten ook gehoorzaam en onderdanig zijn aan onze voorgangers. Zij waken voor onze zielen als ze voor ons verantwoording moeten afleggen. En we moeten ervoor zorgen dat ze dit kunnen doen met vreugde, en niet met zuchten.
9. De God van de vrede, die De grote Herder van de schapen, door het bloed van het eeuwige testament, namelijk Jezus Christus, uit de dood heeft opgewekt; Diezelfde God zal in ons alle goede werken volbrengen opdat wij Zijn wil mogen doen. Hij zal ons laten doen wat goed is in Zijn ogen door Jezus Christus. Aan Hem komt voor eeuwig alle eer toe. Amen.

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!