1. Om al deze dingen (Zie notitie Hebreeën 1) moeten wij goed letten op alles wat wij van God gehoord hebben, zodat wij niet afdrijven. Want als elke overtreding of ongehoorzaamheid van de wet een rechtvaardige bestraffing heeft ontvangen, hoe zullen wij dan aan onze doem ontkomen behalve door een Redder?
2. God heeft bewezen dat Hij Zijn Zoon gegeven heeft door tekenen, wonderen, allerlei krachten en de uitstorting van de Heilige Geest naar Zijn Eigen wil.
3. God heeft het verkondigen van de dingen die komen gaan niet aan engelen overgedragen, maar aan de mens. Ook al zijn wij een beetje lager in rang dan de engelen, God heeft alles in de wereld aan de voeten van de mens onderworpen en hem eer gegeven.
4. Nu kunnen wij het bovenstaande nog niet zien, maar we kunnen wel zien dat Jezus met heerlijkheid en eer gekroond is. Hij is een mens geworden en heeft alle verleidingen weerstaan en de dood doorstaan, en dit alles heeft Hij gedaan om ons tot heerlijkheid te leiden en om ons het eeuwige leven te geven.
5. Wij Christenen zijn één met Jezus, en daarom schaamt Hij Zich er niet voor om ons broeders te noemen. Hij zal de naam van God in ons midden verkondigen en Hem lofzingen.
6. Wij zijn kinderen die aan Jezus gegeven zijn door God. Hij is net als ons van vlees en bloed geworden, en Hij heeft de dood overwonnen om de duivel te vernietigen, om ons te verlossen, en om onze Hogepriester te zijn.
7. Wij leefden in doodsangst terwijl wij ons perfect aan de wet moesten houden, maar wij kunnen dit niet omdat wij van nature zondaars zijn. Jezus echter heeft ons gekozen boven de engelen, en heeft het perfecte leven voor ons geleefd, de dood gestorven en weer opgestaan om ons te kunnen verlossen en helpen.

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!