1. Dit hoofdstuk begint met een waarschuwing: Laat ons vrezen dat we niet Zijn eeuwige rust zullen ingaan! Want de mensen die voor ons waren hebben de zelfde belofte gekregen van de eeuwige rust als wij, maar zij hebben niet geloofd en hebben hun kans gemist.
2. God heeft Zijn rust niet voor niets gemaakt. Hij heeft aan het begin van de wereld van Zijn werken gerust op de zevende dag, en wij kunnen net als God van onze werken en streven rusten door te geloven dat in Jezus alle werken voltooid zijn.
3. De bijbel zegt dat we de keuze vandaag nog moeten maken, en dat de belofte van Zijn rust niet al vervuld is in Jozua. We moeten ijverig geloven opdat we niet dezelfde fout maken als degenen voor ons, die niet geloofd hebben.
4. Het Woord van God is levend, krachtig, scherper dan een tweesnijdend zwaard en gaat door de ziel, de geest, het lichaam, en het hart. Er is niks verborgen voor God.
5. We hebben een Grote Hogepriester die door de Hemel gegaan is, namelijk Jezus. Hij weet wat wij als mensen doormaken, want Hij is zelf een mens geworden. Hij kan medelijden hebben met onze zwakheden, dus laten we niet verlegen zijn om voor Zijn troon van genade te komen om geholpen te worden en genade te verkrijgen.

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!