1. De fundamenten van de leer van Christus zijn als volgt: de bekering van onze dode werken, het geloof in God, de leer van de doop, van de oplegging van handen, van de opstanding van de doden, en van het eeuwig oordeel.
2. Het heeft echter geen zin om telkens terug gaan naar deze basics, want dan blijven we spiritueel baby’s. We moeten verdergaan en volwassen christenen worden.
3. Het is onmogelijk voor iemand die ooit verlicht geweest is, die een stukje van de hemelse gaven geproefd heeft, die deel heeft genomen aan de Heilige Geest, die geproefd heeft van het goede woord van God en van de kracht van hetgeen wat komen gaat, en toch wegvalt van het geloof, om ooit weer van zijn zonden te bekeren. Zo kruisigt hij de Zoon van God eigenlijk opnieuw en maakt hij Hem bespottelijk.
4. Als er op een stuk land regen valt en gewas opkomt, wordt het gezegend door God. Als er echter alleen doorns en onkruid op komt wordt het afgekeurd, en is het de vervloeking nabij. Als het eenmaal vervloekt is, heeft het geen ander einde dan verbrand te worden.
5. De auteur van deze brief maakt na dit angstaanjagende beeld te hebben gegeven duidelijk dat hij er verzekerd van is dat dit niet het geval zal zijn bij de ontvangers van de brief, namelijk de gelovige christelijke Hebreeën. Hij is er van overtuigd dat ze hun wandel zullen voortzetten in Jezus.
6. God is niet onrechtvaardig. Hij zal al het werk en arbeid in liefde niet vergeten. We moeten blijven volhouden in de hoop en in de goede dingen die we doen tot aan het einde. Opdat we niet traag worden en opgeven, maar navolgers zijn van hen die door geloof en geduld de beloften beërven.
7. Een voorbeeld van geloven in de beloftes van God is toen Hij aan Abraham zwoer bij Zichzelf, want Hij kon namelijk bij niemand hoger zweren, dat zijn nageslacht talrijker zou zijn dan de sterren aan de hemel. Abraham heeft geloofd, en door zijn geduld heeft hij gekregen wat hem beloofd was.
8. God kan niet liegen, en daarom zegt de auteur van deze brief: houdt moed en wees vertroost! Jezus is ons voorgegaan zodat we voor onze Hemelse Vader mogen komen. God heeft Hem voor altijd als onze Hogepriester gesteld.

Commentaar: Dit is een van de moeilijkste en meest gedebatteerde hoofdstukken uit de bijbel. Het is voor velen een angstaanjagend gevoel: Stel je voor dat je van het pad af raakt en zondigt, maar je voelt berouw en wilt terugkomen voor de troon van God om je te bekeren van je zonden, maar het is te laat. De bijbel lijkt immers te zeggen dat dit onmogelijk is!

Wees gerust. Het feit dat je deze angst voelt is bewijs dat het nog niet te laat is. Je bent nog niet te ver weg. Bekeer je, geef alles in de handen van Jezus en wandel verder op de weg naar het eeuwige leven, draag vrucht, leef naar het welbehagen van onze Hemelse Vader. Het hebben van berouw en het kunnen bekeren is namelijk een gift van God, en het is duidelijk dat je dit nog kan!

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!