1. Melchizedek was een koning van Salem (oude naam voor Jeruzalem), en een priester van God. Abraham ontmoette hem toen hij terugkwam van het verslaan van de koningen die zijn neef Lot gevangen hadden genomen. Melchizedek, na Abraham ontmoet te hebben, zegende hem, en Abraham gaf hem één tiende van de buit.
2. De bijbel beschrijft Melchizedek als een koning van rechtvaardigheid en een koning van vrede. De auteur van deze brief maakt ook duidelijk dat Melchizedek geen vader of moeder, geen stamboom en geen gedocumenteerd begin of einde had. Hij was gemaakt als een weerspiegeling van de Zoon van God. Zijn priesterschap gaat eeuwig voort in het Priesterschap van Jezus Christus.
3. Melchizedek was groter en hoger dan Abraham, want Abraham betaalde vrijwillig tienden aan hem, en Melchizedek zegende Abraham. Als dit in vergelijking gebracht wordt met de tienden die aan de levitische priesters gegeven moesten worden, door de wet van Mozes die na Abraham zou komen, zien we dat Melchizedek hoger stond en dus autoriteit had over al deze mensen.
4. Het Levitische priesterschap was maar een schaduw van de Hogepriester die Jezus voor ons is, en voor altijd zal zijn. Jezus is echter een priester naar de gelijkenis van Melchizedek en uit de stam van Juda, niet naar de stam van Levi. Dit is het bewijs dat de wet ook is veranderd, want deze zegt dat een priester uit de stam van Levi moet komen.
5. De oude wet is vernietigd omdat het zwak en zonder nut is. De wet heeft niets volmaakt, en de wet kan ons niet redden. Het was een schaduw van de dingen die zouden komen en vervuld zouden worden in Jezus Christus.
6. Onze hoop is in Jezus. Door Hem kunnen wij bij God komen. Hij leeft om voor diegenen te bidden. Door Hem kunnen wij vergeven worden. Hij is onze Hogepriester tot in de eeuwigheid.
7. Onder het oude verbond moesten er veel priesters zijn. Als er één stierf, nam een jongere zijn taak over. Jezus leeft echter voor eeuwig. Er is dus nooit meer iemand anders nodig dan Hij. Hij kan iedereen die door Hem voor God komt van de ondergang redden.
8. Jezus is de enige Hogepriester die we nodig hebben. Hij is heilig, onberispelijk en zonder zonde. Hij heeft de hoogste plaats gekregen. Hij hoeft voor Zichzelf geen offers te brengen. Hij heeft Zichzelf voor onze zonden gegeven.
9. Onder het oude verbond waren zelfs de hogepriester zondaars. Ze waren namelijk maar zwakke en zondige mensen. In deze dagen, dus na de wet, heeft God gezworen dat Zijn Zoon voor eeuwig onze perfecte Hogepriester zal zijn. Dit is het nieuwe verbond.

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!