1. Vechten met elkaar is niet goed. Vijandigheid komt vaak voort uit lust naar dingen die we niet hebben. We willen dingen hebben, maar we hebben ze niet en we kunnen ze ook niet verkrijgen. We kunnen ze niet verkrijgen, omdat we niet bidden of omdat we wél bidden, maar we bidden vol egoïsme.
2. Als iemand de dingen van deze wereld begeert en vriendschappen met wereldse dingen zoekt, is hij een vijand van God. De Heilige Geest Die in ons leeft is namelijk jaloers als we andere dingen zoeken dan God, en Hij zal ons dan op een afstand houden. We kunnen geen twee meesters dienen. Als we echter wel God zoeken en nederig zijn geeft De Geest en God ons grote genade.
3. Als we ons aan God onderwerpen en de duivel weerstaan, zal de duivel van ons vluchten. We moeten ons open opstellen voor God, want dan zal ook Hij zich op dezelfde manier tegenover ons opstellen. We moeten onze handen reinigen en we moeten onze harten zuiveren voor God.
4. Wanneer we ons open stellen voor God en bij hem komen zullen we overtuigd worden van onze zonden. Het is dan ook wel passelijk als we ons dan ook verdrietig opstellen. Het is goed om te laten zien dat we het vreselijk vinden dat we zondig zijn. Als we ons dan onderdanig aan God opstellen zal Hij ons verhogen.
5. We moeten niet roddelen over elkaar, want als we kwaad spreken over onze broeders, spreken we kwaad over de wet. En als we de wet beoordelen zijn we geen daders van de wet maar rechters. Er is echter maar één Wetgever, en dat is God. Hij heeft de kracht en macht om te behouden en om te vernietigen.
6. Alleen God weet wat er in de toekomst gebeuren gaat, en Hij zal alleen toelaten wat volgens Zijn wil is. Laten we dus niet hoogmoedig zijn en over alles wat we voornemen niet praten in de zin van: Ik ga dit en dat morgen doen. In plaats hiervan, praat over alles in de zin van: Als de Here het wil, zal ik morgen dit en dat doen.
7. Het leven is als een damp die maar voor een tijdje gezien wordt en daarna verdwijnt. Daarom moeten wij niet trots zijn in onze hoogmoed, want zulke trots is slecht. Voor ieder die dan weet goed te doen maar dit niet doet, is dit voor hem zonde.

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!