1. Jakobus schrijft over rijken die hun vertrouwen leggen in hun rijkdommen, die alleen maar meer willen hebben, die zelfs het loon van hun werklieden achterhouden, die terwijl er om hun heen allerlei verschrikkelijke dingen gebeuren en terwijl er mensen huilen om hulp al deze dingen negeren, die rechtvaardigen hebben vermoord. Hun rijkdommen zullen roesten en vergaan, en zij zelf zullen door het vuur verteerd worden.
2. We moeten verdragend zijn, ook als het lijkt alsof God ons niet hoort of vergeten heeft. We kunnen onze harte versterken met kennis van de beloftes van de Here. Er ligt een heerlijke toekomst voor ons klaar. We moeten niet mopperen tegen elkaar, want anders worden we veroordeeld. De Here komt namelijk snel!
3. We kunnen een voorbeeld nemen uit de lijdenswegen van de profeten die de Naam van de Here gesproken hebben. We hebben bijvoorbeeld over de verdraagzaamheid van Job gehoord, waaruit blijkt dat God zeer barmhartig is en een Ontfermer.
4. Het is niet goed om te zweren, want daaruit blijkt dat alleen ons woord niet betrouwbaar zou zijn. Wanneer wij nee zeggen moet het ook nee blijken, en wanneer wij ja zeggen moet het ook ja blijken. We moeten gewoon doen wat we zeggen dat we zullen doen.
5. Als er iemand onder ons lijd, moet hij bidden. Als er iemand onder ons blij is, moet hij psalmzingen. Als er iemand ziek is, moet hij zich roepen tot de ouderen van de Gemeente. Zij moeten dan voor hem bidden, en zo goed mogelijk voor hem zorgen in de Naam van de Here. Als het dan volgens de wil van God is dat hij genezen zou, zal Hij hem genezen en hem zijn zonden vergeven.
6. Het is goed en gezond om met elkaar te praten over onze zonden. Dan kunnen we voor elkaar bidden. Een gebed van een rechtvaardig persoon kan ver komen. Kijk maar naar Elias: hij was een mens zoals wij, en hij bad dat het niet zou regenen. Het regende toen voor drie jaar en zes maanden niet meer op de aarde. Toen hij weer bad dat het weer mocht gaan regenen, regende het meteen weer!
7. Als iemand van de waarheid is afgedwaald is het goed om hem daarvan te bekeren. Diegene die hem dan van zijn dwaling afhaalt weet dat hij een ziel van de dood behouden heeft, en deze actie een grote hoeveelheid zonden zal bedekken.

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!