1. Dit is een brief van Judas aan de mensen die geheiligd en geroepen zijn door God de Vader en die door Jezus bewaard zijn. Hij noemt zichzelf de knecht van Jezus Christus en de broeder van Jakobus. “Barmhartigheid, en vrede, en liefde zij u vermenigvuldigd.”
2. Hij schrijft deze brief om ons er aan te herinneren dat we in alle ernst voor ons geloof moeten strijden. Er zijn namelijk sommige mensen ingeslopen die de genade van onze God veranderen in vuiligheid, en die de enige Heerser en God, Jezus Christus, ontkennen.
3. Judas brengt ons in herinnering dat toen God de mensen uit Egypte gered had, Hij diegenen die niet geloofden vernietigd had. Ook de engelen die ongehoorzaam waren heeft God vastgezet in de duisternis met eeuwige kettingen, bewaard tot de dag van het oordeel.
4. Zoals Sodom en Gomorra gehoereerd hadden en ze zichzelf overgegeven hadden aan hun lusten om vreemd vlees achterna te gaan, zo zijn ook de mensen die bij ons ingeslopen zijn. Ze verontreinigen het vlees, ze verwerpen de machten en ze spreken kwaad over de overheden.
5. Toen Michael, de aartsengel, met de duivel streed om het lichaam van Mozes, durfde hij de duivel niet te veroordelen of te beledigen. Hij zei alleen: ‘De Here zal je straffen.’ Deze mensen spotten echter met alles wat ze niet kennen en ze doen alleen waar ze zin in hebben, net als brute dieren.
6. Zij zijn de weg van Kain ingegaan en zijn gretig het loon van Balaam achterna gerend. Dit alles zal tot hun ondergang leiden. Ze zijn ook schandvlekken tijdens liefdesmaaltijden wanneer zij zich zonder vrees volvreten..
7. Ze zijn als wolken zonder water die rondgejaagd worden door de wind, als dode en ontwortelde bomen waarvan het fruit verschrompelt, als wilde golven van de zee die schuimen van hun eigen schande, als dwalende sterren voor welke de donkerste duisternis weggelegd is.

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!