Wij als Christenen zijn geroepen door God om anders te zijn dan de ongelovige wereld om ons heen. Dit was al het geval in de tijd dat Psalmen 1 geschreven werd.

Deze psalm leert mij dat we niet naar het goddeloze geroep van de ongelovigen moeten luisteren, niet moeten meegaan in de zonden van de wereld, niet moeten meedoen met de spotters. In plaats hiervan moeten we ernaar te streven om te wandelen op het pad van rechtvaardigheid, ons houdend aan de geboden die Jezus ons gegeven heeft. Als we dat doen zullen we godsvrucht dragen, zullen we standvast blijven en zal alles wat we ondernemen (in overeenstemming met de wil van God) lukken.

De goddeloze echter zal niet blijven staan wanneer de dag van het oordeel aanbreekt. De Here zorgt voor ons, maar de goddeloze zal zeker vergaan.

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!