God lijkt soms ver weg te zijn en al het onrecht maar toe te staan. De armen worden verdrukt en de goddeloze denkt zich vol trots als een God te zijn. Hij denkt dat hij niet te verslaan is. De goddeloze scheldt, vloekt en spreekt leugens. De wereld is vol van moord, mishandeling, misbruik, enzovoort. De mensen denken dat ze in het verborgene ongestraft onmenselijke dingen kunnen doen.

Deze psalm geeft mij hoop dat God van Zich zal laten horen. Hij zal de goddeloze straffen en vernietigen, maar Hij zal ook vol van genade zijn tegenover ieder die zich bekeert. Hij zal luisteren naar de zwakken en Hij zal zorgen voor de armen. Hij zal komen om recht te doen voor de wees en de verdrukte. Ieder die schuilt bij Hem is veilig!

Here, ik dank U voor deze psalm. Dank U dat we moed en kracht uit uw woord kunnen putten. Ik dank u allereerst voor uw genadigheid, maar ook voor uw rechtvaardigheid. U zit nu al op Uw troon en U zal spoedig alles wat krom is, recht maken. In Jezus Naam. Amen.

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!