‘De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God.’ Dit is de waarheid waarmee deze psalm start. Mensen zijn corrupt geworden, en dit al sinds de zondeval. We denken in onze hoogmoedigheid dat we geen God nodig hebben. We denken dat we zo slim zijn, maar we zijn blind en we houden onszelf voor de gek. De natuur, het heelal, alles wat God gemaakt heeft schreeuwt Zijn naam. Zijn vingerafdrukken zijn zichtbaar voor ieder om te zien.

Deze psalm leert mij dat er niemand rechtvaardig meer is, niet één. We hebben allen gezondigd en we komen allemaal te kort. Maar deze psalm leert mij ook dat God redding brengt. We weten nu dat Jezus, de Zoon van God, deze redding is. God heeft Zijn Zoon gegeven voor ons, opdat Zijn rechtvaardigheid onze rechtvaardigheid mag worden. Opdat we geen slaaf meer hoeven zijn van de wet van de zonde, maar in plaats hiervan dienaars en zoons mogen zijn van de enige waarachtige God.

Hou uzelf niet voor de gek: er is geen neutraal. We zijn allen slaven van zonde, die leidt tot de dood, of we zijn dienaars van God, Wie leidt tot het eeuwige leven. De keuze moet nu gemaakt worden. Wie kiest voor God is gelukkig, maar wie kiest voor de zonde zal de eeuwige dood als loon hebben.

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!