Deze psalm geeft ons enkele kenmerken van een rechtvaardig persoon.

Een rechtvaardig persoon doet wat recht is, spreekt de waarheid (in zijn hart), zegt geen nare dingen terug, doet zijn naaste geen kwaad, roddelt niet, kijkt niet op naar slechte mensen maar kijkt op naar andere gelovigen, doet wat hij gezegd heeft, leent geen geld uit met absurd hoge rente, en buit de zwakke en de onschuldige niet uit. ‘Wie zó handelt zal nimmer wankelen.’

Dit is het soort mens waarin God ons wil veranderen. Zijn Geest werkt in ons om ons tot zo’n persoon te kneden. Dit heeft ook als resultaat dat Zijn Koninkrijk vol zal zijn met zulke mensen. Dat is iets om naar uit te kijken!

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!