De wereld om ons heen is vol van leugens. Één van deze leugens is dat er veel meer plezier is zonder God. De boze zegt: ‘Bij mij is er vermaak, geld, seks, waardering, macht, enz. Wat kan je nou bij God krijgen? Regels?’

Deze psalm leert mij echter dat leven met God veel plezieriger is dan zonder Hem. Natuurlijk, het lijkt alsof er veel leukere dingen in de wereld te vinden zijn, maar al deze dingen zijn niks in vergelijking met de goede dingen die God voor ons heeft. We hebben een zeer goede erfenis, namelijk het eeuwige leven in het Koninkrijk van God. Waar geen verdriet, angst of honger is.

Dit is echter niet alles. Hij geeft ons ook hier en nu goede en plezierige dingen. Want wat gebeurt er als al die wereldse dingen wegvallen? Waar haal je vrolijkheid vandaan als je niets hebt? Als je hongerig bent? Als je familie je verlaten heeft? Als je dodelijk ziek bent? Als er geen hoop in de wereld voor je is? Deze psalm leert ons dat het verdriet van de goddelozen vermenigvuldigd zal worden. Voor hun is dat het einde van al hun “plezier”.

Voor ieder die in Jezus gelooft is er echter altijd hoop. God gaat niet weg en God kan niet gestolen worden. Hij geeft ons raad als we dat nodig hebben. We hoeven geen slapeloze nachten te hebben. ‘Gij maakt mij het pad des levens bekend; overvloed van vreugde is bij uw aangezicht, liefelijkheid is in uw rechterhand, voor eeuwig.’

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!