Als ik deze psalm lees lijkt er één vers uit de tekst te springen: ‘Bewaar mij als de appel van het oog, berg mij, in de schaduw van uw vleugelen’ Dit komt misschien door een kinderliedje van Elly en Rikkert die mijn moeder altijd voor me zong. Het geeft me meteen een gevoel van veiligheid en van rust.

Deze psalm leert mij dan ook dat wij een schuilplaats in de Here hebben. Hij laat ons schuilen bij Hem, tegen ieder die ons kwaad wil doen. Hij verdedigt ons tegen onze vijanden, tegen leeuwen die ons willen verscheuren. Hij stuurt onze voeten om over de goede weg te lopen, zodat we de verderfenis niet hoeven te zien. Prijs de Here!

Tekst van het kinderliedje Ik zag een kuikentje:

Ik zag een kuikentje
Dat bij zijn moeder zat
Onder haar vleugels
Waar het veilig zat
Tegen regen, tegen zonneschijn
Heer, zo wil ik bij U zijn

In de schaduw van Uw vleugels
Wil ik schuilen, wil ik schuilen
In de schaduw van uw vleugels
Wil ik schuilen, o Heer

U bent mijn toevlucht
U bent mijn sterkte
U bent mijn schuilplaats
U o Heer

In de schaduw van Uw vleugels
Wil ik schuilen, wil ik schuilen
In de schaduw van Uw vleugels
Wil ik schuilen, o Heer

Ik zag een kuikentje
Dat bij zijn moeder zat
Onder haar vleugels
Waar het veilig zat
Zoals dat kuikentje
Klein en teer
Wil ik schuilen, o Heer

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!