Deze lange psalm gaat eigenlijk maar over één ding: de overwinning van de Here over de vijanden van David, en hoe hij de Here hiervoor prijst. David is heel eerlijk over de angst die hij had. Er stond een heel leger voor zijn neus. Hij wist dat hij niet op zijn eigen kracht kon vertrouwen en hij riep de Here aan.

God hoorde het roepen van David en Hij verloste hem. Waarom? Omdat God hield van David en omdat David rechtvaardig was in Zijn ogen. Deze psalmen leren mij dan ook herhaaldelijk dat God bij de verdrukten en de rechtvaardigen is. Hij hoort hun gebed. Hij is een schild voor ieder die Hem aanroept.

Onze grote God, Ik Ben, de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Dit zijn maar enkele namen voor de God die over ons de wacht houdt. Hij is echter in dit alles ook een rechtvaardige rechter. Ieder zal geoordeeld worden op de dag dat Jezus terug komt. Wie niet staat in Christus, staat er alleen voor. Eeuwig leven voor de rechtvaardigen in Christus, eeuwige dood voor de onrechtvaardigen.

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!