God zit op Zijn troon en lacht terwijl de goddelozen in de wereld allerlei ijdele plannen beramen om God en Zijn Zoon dwars te zitten. Hij lacht terwijl mensen onder de realiteit van een rechtvaardige God uit proberen te komen. Ja, een realiteit die licht en rustgevend is voor Zijn volk, maar tegelijkertijd zwaar is voor de goddelozen. Hij is niet onder de indruk en Hij is niet bang.

Deze psalm leert mij hoe groot en sterk God is, maar ook hoe genadig Hij is. Hij heeft alle redenen en ook het recht om de mensheid te vernietigen voor al haar kwaad, maar toch geeft Hij waarschuwing op waarschuwing. Toch heeft Hij zijn Zoon gegeven om voor ons te sterven en voor ons op te staan, opdat wij weer verzoend mogen worden met Hem die alles in Zijn handen heeft.

Voor hen die dit offer afwijzen is er een waarschuwing: God’s Zoon zal de ongelovigen verpletteren met een staf van ijzer. Zijn wraak is op hen, en dat is geen geruststellende positie. Maar wie Jezus aanneemt als redder is gered. Hij heeft de wraak van de Vader voor ons op Zich genomen.

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!