Contrast. Dat is het woord wat in mij opkomt als ik deze psalm lees.

Het begint met het benoemen van de zegeningen van God voor de koning: Verheuging, overwinning, eeuwig leven, blijdschap, rijkdom in zegeningen, en onwankelbaarheid. Wat heeft de koning gedaan om deze dingen te verdienen? Hij vertrouwt op de Here.

Dan komt het loon van de vijanden van God en Zijn koning, van de mensen die boze plannen beramen tegen de Here: De hand van God zal hun vinden. Hij zal ze maken als een vurige oven en door dat vuur zullen zij en hun kinderen van de aarde verdelgd worden. Ze zijn machteloos.

Ziet u het contrast? Het allesbepalende verschil tussen de koning en de vijanden is vertrouwen en geloof. Prijs de Here!

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!