Deze keer zal ik met de deur in huis vallen, want deze psalm is een profetie over de dood van Jezus. Het is werkelijk ongelooflijk dat David honderden jaren voor de komst van onze Heiland al wist hoe Hij zou sterven, al was David zich daar waarschijnlijk niet bewust van.

Ik wil u graag uitnodigen om deze psalm, Mattheüs 27, Marcus 15 en Lucas 23 naast elkaar te leggen. Dan wordt het pas echt duidelijk dat het grootste gedeelte van deze psalm daar nogmaals te lezen is. De kreet naar God, het verloten van de kleding, het gespot, het vastnagelen van handen en voeten. Het wijst allemaal naar het kruis.

Wat de rest van de psalm betreft: het is een bevestiging van de goedheid van de Here en het schetst een beeld van de situatie na het einde van tijden. Al lijkt het soms alsof Hij ons verlaten heeft; Hij heeft ons gehoord en Hij zal ons verlossen. Er zal in overvloed te eten zijn voor de zachtmoedigen in het Koninkrijk. Er zal eeuwig leven zijn. God zal heersen en ieder zal de knie voor Hem buigen. Zijn rechtvaardigheid zal tot in eeuwigheid geproclameerd worden.

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!