Voor een christen mag het duidelijk zijn dat God alles heeft gemaakt. De aarde en alles wat daarop woont is van Hem, evenals alles wat in de hemel is.

Als God al deze dingen gemaakt heeft en bezit, moet Hij wel heel groot zijn. Wie is er dan waardig om dichtbij Hem te komen? Wie mag er voor Hem staan? Deze psalm leert mij dat alleen rechtvaardigen dit mogen. Zij mogen voor Hem komen en zij kunnen van Hem een zegen ontvangen. Maar als er in de Bijbel staat dat er niemand rechtvaardig meer is, nee niet één, wie mag er dan nog bij Hem komen?

Ook dit wijst naar Jezus, want ieder die in Hem gelooft is gerechtvaardigd. Omdat Zijn rechtvaardigheid voor ons telt, kunnen we in Zijn naam voor de Troon van God komen. Dit is de reden dat we zeggen: “In Jezus’ naam, amen”. Hij is onze Hogepriester in de hemel, waardoor wij mogen en kunnen bidden tot de Vader. Denk hier eens aan de volgende keer dat u bidt.

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!