Paniek! Angst! Twijfel! Drie woorden die allerlei nare herinneringen kunnen oproepen. Ieder persoon heeft zijn/haar eigen dingen waarvoor hij/zij bang is, of waardoor hij/zij in paniek raakt. Persoonlijk: ik ben vaak bang voor sociaal contact en ik kan snel in paniek raken als mijn lichaam weer eens raar doet (ik heb nogal een historie met lichamelijke problemen).

Maar waarom en waarvoor zouden wij nog bang moeten zijn? Wat is er nog wat ons in paniek zou moeten laten raken? Waarom zouden wij nog twijfelen? Deze psalm leert mij dat het antwoord op deze vragen “nergens voor, niets en geen reden” is. Zelfs als er een oorlog tegen ons aangespannen wordt, hoeven wij niet bang te zijn. Als wij in God geloven en Hem zoeken in en door alles, zal Hij ongetwijfeld voor ons zorgen. Hij zal ons Zijn weg leren kennen als we op Hem wachten. Door Hem kunnen we sterk zijn. Of het nou een leger van vijanden is die tegen mij opstaat, of mijn eigen lichaam; Hij die het heelal en alles erin gemaakt heeft, zorgt voor mij.

‘dit zoek ik: te verblijven in het huis des Heren, al de dagen van mijn leven … Want Hij bergt mij in zijn hut ten dage des kwaads, Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent, Hij plaatst mij hoog op een rots.’

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!