Wij zijn geroepen om anders te zijn. Om te zijn als het licht en het zout van de wereld. Maar hoe kunnen wij anders zijn? Hoe uit dat zich? Hoe kunnen wij net als zout een zuiverende functie hebben?

Deze psalm leert mij dat het allemaal begint met God. Door Hem worden wij anders. Er staat immers: ‘wend U niet zwijgend van mij af, opdat ik niet, als Gij tegen mij blijft zwijgen, worde als zij die in de groeve nederdalen.’ Hij geeft ons een nieuw hart en begint een transformatie in ons. Die transformatie zal ons hele leven op deze aarde door blijven gaan, totdat het volbracht is wanneer Jezus terugkomt.

Maar hoe uit dat zich dan? Het is namelijk niet zo dat wij ergens in de achtergrond kunnen toekijken hoe wij compleet veranderd worden. We moeten blijven luisteren naar God en het heeft ook zeker inspanning van ons nodig. Ik denk dus dat het zich uit in het houden aan Jezus’ geboden. Die geboden kunnen hierin samengevat worden: hou van God met alles wat u bent en hebt, en hou van uw naaste als uzelf.

Strijd voor vrede en liefde. Niet zoals de goddelozen die ‘met hun naasten vriendelijk spreken, terwijl boosheid in hun hart is’, maar voor echte, authentieke liefde. Deel de hoop die wij hebben in Jezus Christus. Oordeel de wereld niet, maar biedt genade en liefde aan hen die het niet verdienen. Dat is echt wel moeilijk en lijkt soms onmogelijk, maar als we ons laten leiden door het Woord van God zullen de ogen van onze harten geopend worden.

Ieder die Jezus niet heeft, is verloren. ‘Omdat zij niet letten op de daden des Heren noch op het werk zijner handen, zal Hij hen afbreken en hen niet opbouwen.’ Ieder die het evangelie (welk wij in daad en woord aan de wereld verkondigen) niet wil accepteren, staat er alleen voor. Beide in deze tijd en in de tijd van het oordeel (waar hun zonden niet vergeven zullen worden). Als wij echter in de Here vertrouwen zal Hij onze kracht en ons schild zijn. Hij zal ons verlossen en ons de erfenis van het eeuwige leven geven.

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!