Er zijn zoveel bijzondere dingen in de natuur die wij voor lief nemen. Dingen als onweer bijvoorbeeld. Het is eigenlijk zo’n complex en bijzonder fenomeen, maar omdat het er nou eenmaal bij hoort denken we er vaak niet meer bij na.

Deze psalm doet mij hier wel bij stilstaan. Het vertelt op een poëtische wijze dat ook het onweer door God voortgebracht wordt. Er wordt gesproken over de stem van God die dondert over de wateren. Het is een stem vol van kracht en glorie. Een stem die Zijn vijanden schrik aanjaagt, maar die de mensen in Zijn tempel bemoedigt. Hier kunnen wij ook nu (en misschien wel juist nu met al onze wetenschap en kennis van de natuur) moed en verwondering voor de Here uit putten.

‘de Here troont als koning in eeuwigheid. De Here zal zijn volk sterkte verlenen, de Here zal zijn volk zegenen me vrede.’

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!