De realiteit is dat godvrezende mensen bespot en vervolgd worden. Wanneer Christenen opstaan voor het goede, zal een groot deel van de wereld negatief reageren. Wijsheid wordt als dwaasheid gezien en dwaasheid wordt als wijsheid gezien. Dit is sinds de zondeval zo geweest en zo zal het ook blijven tot het einde van de tijden.

Deze psalm leert mij dat wij niet bang hoeven te zijn voor onze bespotters en onze vijanden. God is als een schild voor Zijn volk. Hij is onze eer. Hij geeft ons de kracht om met onze kin omhoog door te gaan, zelfs tot het einde van de wereld. Hij is bij ons, wat er ook gebeurt.

Al is het gebleken dat dit niet betekent dat ons geen geweld aangedaan kan worden, betekent het wel dat we kunnen rusten met de kennis dat ons lot in de sterke handen ligt van een God die de hele wereld in Zijn handen heeft. Ze kunnen onze lichamen breken, maar onze zielen zijn bij Hem verborgen.

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!