Er staat geschreven in Hebreeën 12: ‘de Here berispt wie Hij liefheeft, straft elke zoon van wie Hij houdt.‘ We zien een voorbeeld hiervan terug in deze psalm.

David was tijdens een periode van welvarendheid hoogmoedig geworden. Hij dacht: ‘ik zal nimmer wankelen’. Als reactie hierop “verborg” God Zijn “aangezicht”. Dit betekent dat God Zijn handen als het ware van hem af trok, met als resultaat dat David in een dodelijke situatie terecht kwam. God deed dit om David te leren dat hij van Hem afhankelijk was.

Wat gebeurde er toen? David bekeerde zich en smeekte om hulp bij God; les geleerd! God was (en is) dan ook genadig om hem te vergeven en om hem te helpen. David zingt: ‘Gij hebt mij leven gegeven, zodat ik niet in de groeve nederdaalde.’ en ‘looft Zijn heilige naam; want een ogenblik duurt Zijn toorn, een leven lang Zijn welbehagen’

Dat is de les van deze Psalm. God houdt veel van ons, dus Hij straft ons soms als we ongehoorzaam zijn, net als een goede Vader. Maar wanneer wij erkennen dat we fout zijn en als we ons bekeren, is Hij zeer genadig om ons met liefde te ontvangen en om ons te helpen. Zoals het zo mooi geschreven staat in de KJV: ‘Sing unto the Lord, O ye saints of His, and give thanks at the remembrance of His holiness.’

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!