Velen hebben de neiging om allerlei dingen maar gewoon weg te stoppen. Ik heb het over de dingen die fout gaan, dingen die ons tegenstaan, en over problemen in ons leven. Soms zijn we zelfs geneigd om te denken dat we ondankbaar zijn als we onze problemen bij de Here willen brengen. “Dat los ik zelf wel op” of: “Daar zal ik zelf voor moeten zorgen”

Deze psalm leert mij echter dat het juist eervol is als we onze problemen bij God brengen. We erkennen dan dat God machtig is om te helpen. Ook getuigt het van geloof, want als je niet zelfs een klein beetje gelooft dat God je zal helpen, zou je niet bidden.

Neem de situatie van deze Psalm bijvoorbeeld: Nog een keer liggen de vijanden van David op de loer. Nogmaals worden er leugens verspreid, maar nu komt er ook nog eens bij kijken dat Davids naasten die leugens geloven. Mensen die ooit van David hielden (en waarvan David nog steeds hield), zijn bang voor hem geworden. Als klap op de vuurpijl lijkt het ook nog eens alsof God hem verlaten heeft. Om te zeggen dat David zich in een noodsituatie bevind is een understatement.

Wat doet David? Hij bidt voor redding en zegt: God, mijn geest is in uw handen. Hij is overtuigd dat God voor hem zal zorgen en dat hij bij God veilig is. Hij weet dat de Here hem hoort wanneer hij Hem roept. ‘Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij allen, die op de Here hoopt.’

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!