Wij zijn zalig en gezegend. Wij mogen blij en vrij zijn. Wij zijn omringd met de goedheid van God. We mogen juichen en jubelen van dankbaarheid. Wat is de gelegenheid, vraagt u? Onze zonden zijn ons vergeven. Waarom? Omdat Jezus de boete heeft betaald met Zijn eigen bloed, en ieder die in Hem gelooft en Hem Here maakt, is vergeven.

Deze psalm brengt mij weer een stukje dichterbij het kunnen begrijpen van de grootse genade die over ons uitgegoten is. Soms kunnen namelijk vergeten wat een voorrecht het is om onze zonden bij God te mogen brengen. Natuurlijk dankzij onze Here Jezus, waardoor het allemaal mogelijk is.

Als we onze zonden niet bekennen voor God en om vergiffenis vragen, gaat het enorm knagen. Er staat geschreven: ‘zolang ik zweeg, kwijnde mijn gebeente weg, onder mijn gejammer de ganse dag; want dag en nacht drukt uw hand zwaar op mij, mijn merg verdroogde als in zomerse hitte

We hoeven niet zo te leven! Probeer uw zonden niet verborgen te houden, maar ga ermee naar God! Dan zegt Hij: ‘Ik zal u leren op welke weg u gaan moet. Ik begeleid u; mijn oog is op u.

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!