Het is geen gelukje dat de wereld tot stand gekomen is. Zelfs als er een big bang plaatsgevonden heeft, was dat Gods werk en geen toeval. Want: ‘de Here sprak en het was er, Hij gebood en het stond er.‘ Uit het niets schiep Hij het heelal. Hij is almachtig en de schepper van al.

Deze psalm leert mij dat wij Hem daarom mogen lofzingen. We mogen Hem prijzen en danken. Ook mogen wij vol verwondering kijken naar Hem en de dingen die Hij gemaakt heeft. We mogen de schepping bestuderen en ontdekken dat het karakter van onze God overal in verweven zit. God is zó groot dat Hij alle harten van iedereen kent. ‘Hij kijkt vanuit de hemel naar alle bewoners van de aarde. Hij, die hun aller harten vormt, die al hun werken doorgrondt.

God is hoger en machtiger dan de plannen van de goddelozen. Hij is het die redden kan, dus laten we in de Schepper vertrouwen en niet in de schepping. ‘Geen koning wordt behouden door een machtig leger,
geen held wordt gered door geweldige kracht; het paard faalt ter overwinning, en doet niet ontkomen door zijn geweldige sterkte.

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!