Oh hoe gelukkig zijn wij, want we hebben een God die ons redt! ‘De ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen, en Zijn oren tot hun hulpgeroep’

Deze psalm leert mij opnieuw hoe goed God is. Hij zorgt voor ons, Hij beschermt ons, Hij geeft ons de dingen die we nodig hebben, Hij is dichtbij, Hij luistert naar ons, Hij onderwijst ons, Hij verlost ons. Wat is dan onze reactie? We spreken geen kwaad, we wijken van het slechte pad af en we doen het goede. Ook zoeken we altijd vrede en jagen we die na. Uiteraard helpt de Geest ons bij deze dingen.

Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige, maar uit die alle redt hem de Here’ en ‘De Here verlost de ziel van zijn knechten’. Dit is de genade van de Here. Hij strekt Zijn liefdevolle hand uit naar hen die Hem liefhebben, maar ‘Het onheil doodt de goddeloze, en wie de rechtvaardige haten, zullen ervoor boeten’ als ze niet tot bekering komen.

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!