Het is soms goed om stil te staan bij het feit dat wij maar nietige mensjes zijn. Het leven van een mens hier op aarde duurt niet lang, ten minste, niet bij Gods standaard.

Daarom leert deze psalm mij dat we in wijsheid moeten wandelen. Het is goed om elke beslissing bij God neer te leggen in gebed. Het leven hier is kort, dus we worden geroepen om onze tijd juist te besteden. We moeten niet zoals velen leven; wel druk bezig, maar zonder kijk op de dingen van God en de eeuwigheid.

We kunnen de grootheid van God en de kleinheid van de mens niet goed beseffen als we alleen op onze eigen hersenen moeten vertrouwen. Dit kan er voor zorgen dat we dingen doen die tegen de wil van God ingaan en dat we ons bezig houden met dingen die er helemaal niet toedoen. Daarom is het goed om net als David te vragen: ‘Toon mij maar dat ik eigenlijk niets voorstel. Want voor U is mijn leven niet langer dan enkele decimeters. Mijn leven stelt in Uw ogen niets voor.’

Maar toch houd Hij van ons. Toch wil Hij ons vergeven als we gezondigd hebben. Toch wil Hij ons voor eeuwig blijheid en geluk geven. Ik krijg er persoonlijk een veilig gevoel van, want dit nietig mensje is bekend bij God.

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!