Deze psalm is heerlijk. Het vertelt eigenlijk het verhaal van iedereen die tot geloof komt.

David slaat de spijker op z’n kop als hij schrijft: ‘Hij heeft mij uit een verschrikkelijke kuil, uit modderig slijk opgehaald, en heeft mijn voeten op een rotssteen gesteld’ We waren eerst hopeloos verloren in onze zonden. We liepen nog wel rond op de aarde, maar eigenlijk was onze toekomst in de kuil van vuur. Maar toen kwam Jezus langs, en Hij veranderde ons. We gaven onszelf over aan Zijn heerschappij toen we tot geloof kwamen, en Hij heeft ons uit de modder op de onwankelbare rots getild.

Hij houd van ons en Hij heeft ons gered, dus laten wij zingen en vertellen van Zijn goedheid en van de genade die ons tegemoet is gekomen. Laten wij vol vreugde door het leven gaan, want ‘Ik ben wel ellendig en nooddruftig, maar de Here denkt aan mij; Gij zijt mijn Hulp en mijn Bevrijder’.

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!