In deze wereld vol van rebellie tegen God kunnen we ons wel eens verslagen voelen. Tenminste, ik wel. Sommige dagen kan ik om mij heen kijken en diep bedroeft zijn over de verschrikkelijke staat waarin de wereld verkeert. Onze vijanden zijn ontelbaar. Er is honger, oorlog, haat, enzovoort. Overal om ons heen horen we “waar is jouw God nou?” of “als er een God zou bestaan, heeft Hij er wel een troepje van gemaakt!”.

Het is makkelijk om er moedeloos en hopeloos van te worden. Deze psalm leert mij echter dat we juist in de momenten dat er geen uitweg lijkt te bestaan en juist wanneer alles verloren lijkt, op God moeten hopen. We kunnen dan net als de psalmist tegen onszelf zeggen: ‘Wat buigt gij u neder, o mijn ziel! En wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven; Hij is de menigvuldige Verlossing mijns aangezicht, en mijn God.’

Ja, God is onze redding en Hij is onze rots. We kunnen op Hem hopen omdat zijn beloftes altijd betrouwbaar zijn. In Hem kunnen we de drie dingen vinden die we zo hard nodig hebben; namelijk geloof, hoop en liefde. Het belangrijkst van deze dingen is de liefde. (1 Korinthiërs 13) Laten we bidden tot onze God en vragen of Hij ons wil helpen met die drie dingen. Ook is het belangrijk om te vragen of Hij ons wil leiden met Zijn licht en waarheid. Onze menselijke wijsheid kan namelijk nogal misleidend zijn.

Tip: Klik op het woord ‘hopen’.
Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!