Hoe wordt u ’s morgens wakker? Staat u op met het zware gevoel dat er weer dag met allerlei zorgen op u staat te wachten? Of staat u misschien op met het idee dat u nog zoveel moet doen om het de Here naar Zijn zin te maken? Als u opstaat met één van deze gevoelens heb ik nieuws voor u.

Deze psalm leert mij dat we elke ochtend als we opstaan onze zorgen bij de Here mogen brengen. We mogen elke ochtend onze ogen opslaan naar de hemel met blijdschap en jubelen als we in Hem vertrouwen, omdat Hij ons verdedigt. Hij omgeeft ons met een schild zodat wij ook deze dag weer aankunnen!

God verafschuwt echter de goddeloze mensen. Hij verafschuwt hem die bedriegt en bloed vergiet. Aan alle vijanden van Jehova, onze grote God: Bekeer u, of Hij zal u uiteindelijk met vuur vernietigen.

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!