Als u de neiging heeft om te geloven dat u zonden heeft begaan die te groot zijn om vergeven te worden, luister dan eens naar de boodschap van deze psalm.

David had voor het schrijven van deze psalm een aantal verschrikkelijke zonden begaan. Hij had geslapen met de vrouw (Bathseba) van een andere man (Uria) en had vervolgens Uria laten doden in de strijd. Hierna nam hij Bathseba, al rouwende over haar dode man, als vrouw. Voor het hele verhaal zie 2 Samuël 11.

Och, hoe kan zo’n godvruchtige man zo diep vallen? Is er nog vergeving voor iemand die zó zijn rechtvaardigheid heeft laten varen voor zijn eigen egoïstische begeerten? Het antwoord is ja. Deze psalm leert mij dat als we waarlijk berouw hebben over onze zonden, deze belijden voor God, en ervoor vergeving vragen; dan zal God ons vergeven.

We mogen smeken: ‘Wees mij genadig, o God!’ en we mogen vragen aan God: ‘Schep in mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest.’ We verdienen het niet, maar God is goed. Hij kan (en wil) ons wassen van onze zonden met het bloed van Zijn Zoon en onze ongerechtigheid vergeven. Zolang we in Jezus zijn, hebben we een Hogepriester die voor ons pleit. Halleluja!

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!