Sommige mensen zijn echt verschrikkelijk onrechtvaardig en slecht. Sommigen scheppen zelfs op over de hoeveelheid en slechtheid van hun daden.

Neem bijvoorbeeld het verhaal van Doëg. (1 Samuel 21-22) Deze man had niet alleen David en de priester die hem geholpen had verraden, maar hij pleegde ook nog eens een massamoord; Één getrainde en bewapende man tegen vele ongewapende en ongetrainde priesters. Niet echt iets om trots op te zijn, maar hij was het wel. ‘Wat beroemt gij u op het kwade, gij geweldige?’

Deze psalm leert mij dus dat er mensen in de wereld zijn die echt houden van het kwade. Maar het leert mij ook dat God hier niet altijd over zal blijven zwijgen. Deze psalm is vol van duidelijke taal: ‘God zal u voor eeuwig verbreken, Hij zal u wegrukken en uit de tent sleuren, u ontwortelen uit het land der levenden.’

Dit alles zal een les zijn voor de rechtvaardigen (helaas vaak niet voor de onrechtvaardigen). Ze zullen lachen: ‘Ziedaar de man die God niet tot zijn veste stelde, maar die op zijn grote rijkdom vertrouwde, zich sterk waande door wat zijn onheil werd.’

Deze notitie zou echter niet compleet zijn zonder het goede nieuws. Ja, er zijn mensen die houden van het slechte. Ja, zelfs alle mensen zijn slecht van aard; We hebben een zondige natuur. Er is er niet één rechtvaardig. Maar God’s zoon, Jezus, is gekomen om ons zondaars vergeving voor onze zonden te geven door Zijn bloed. De rechtvaardige wraak van God voor ons zullen wij niet meemaken als we geloven in Jezus en Hem volgen. Door Jezus zullen wij niet de eeuwige vernietiging tegemoet gaan, maar eeuwig leven krijgen in Zijn aanwezigheid.

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!