Deze Psalm is glorieus. Het begint met een conditie en het eindigt met de oplossing.

Wat is de conditie? Zoals deze Psalm zegt: ‘De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God.’ Wij zijn allemaal geboren in ongeloof en in zonde. ‘Allen zijn afgeweken, tezamen ontaard, er is niemand die goed doet, zelfs niet één.’ Vanuit onszelf zoeken we God niet. We gaan ons zondige, vleselijke hart achterna, de verderfenis in.

Sinds de zondeval wordt elke mens geboren met een zondige natuur: we zijn van nature door en door slecht. Kijk maar naar de geweldige werken van de natuurlijke mens om u heen: oorlog, geweld, sexueel misbruik, enzovoort. En dat niet alleen! We noemen wat slecht is goed, en wat goed is slecht. Dit alles klinkt alsof de mensheid hopeloos verloren is, en dat klopt ook. We hebben een Redder nodig!

‘Och, dat uit Sion Israëls redding daagde! Als God een keer brengt in het lot van zijn volk, dan zal Jacob juichen, Israel zich verheugen.’ En weet u wat? Die Redding is gekomen! God heeft zijn eigen zoon—Jezus de Christus—gezonden om het perfecte, zondeloze leven te lijden, een pijnlijke en schaamtevolle dood aan het kruis te sterven, en om weer op te staan op de derde dag. Dit alles om ons vergeving van onze zonden te geven en ons te redden van Zijn rechtvaardige wraak. Hij geeft ons door de wedergeboorte in de Geest nieuwe harten die wél God zoeken en die van rechtvaardigheid houden. En het beste: deze dingen gelden niet alleen voor de Joden, maar ook voor de hele wereld!

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!