Ik heb vroeger wel eens gedacht dat het leven veel makkelijker zou zijn zonder God. Natuurlijk was dat een manifestatie van ongeloof in mijn hart. Geen God = Geen Wet, en Geen Wet = Geen overtreding of zonde. Ik dacht dat ik zonder God lekker zondigend, relaxed en comfortabel door mijn leven zou kunnen gaan. Och hoe naïef.

Maar dan confronteert deze psalm mij met het feit dat God bestaat, en dat Hij rechtvaardig is. Hij zorgt voor Zijn mensen en bestraft de onrechtvaardigen. Het is puur door genade dat ik mijzelf nu ook met grote vreugde tot deze exclusieve groep mag rekenen!

Wij als Christenen hebben namelijk niet alleen een rechtvaardige God die een hekel heeft aan zonde, maar ook een lieve, geduldige, barmhartige en helpende Vader in de Hemel. Wij als gelovigen in Jezus mogen Hem aanroepen als we in de problemen zitten. Zelfs als er een onrechtvaardige koning met zijn hele leger achter ons aan zit, zelfs als vreemdelingen ons verraden, kunnen we zeggen: ‘Zie, God is mij een helper, de Here is het, die mij schraagt.’

Wanneer we van de goedheid en genade van God geproefd hebben, kunnen we vanuit de bodem van ons hart zeggen: ‘ik zal uw naam loven, Here, want hij is goed’ Hij zal onze zielen niet overleveren aan de vijand. Hij zal ons redden en ons eeuwig leven geven. Ze kunnen onze lichamen kapot maken, maar onze zielen zullen behouden worden. Halleluja!

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!