Verdriet: een emotie die aan geen mens gespaard gaat. Er kunnen verschillende oorzaken voor verdriet zijn. Het kan een resultaat zijn van angst, of vanwege het overlijden van een dierbare, of misschien zomaar ineens. In de Bijbel staat duidelijk beschreven dat het goed is om naast vrolijkheid ook momenten van verdriet te hebben, dus een zonde is het niet.

Deze psalm leert mij dat de Here ons ziet en hoort, ook terwijl we verdrietig zijn. Al zijn we door iedereen in de wereld voor dood achtergelaten; Hij is bij ons en Hij hoort ons gebed. Al lijkt het soms alsof Hij Zijn rug naar ons toegekeerd heeft; Hij bewaart ons en Hij geneest ons.

We moeten wel bedenken dat de wegen en manieren van God niet hetzelfde zijn als die van ons. Wat wij misschien beleven als een marteling, kan Hij uiteindelijk voor iets goeds gebruiken. We moeten daarom niet twijfelen als het erop lijkt dat God wel heel lang op Zich laat wachten, hoe moeilijk het ook is. Alles is immers in Zijn handen.

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!